Wellness Times News

Breaking

Home Top Ad

Sports

POST TOP AD

Recent Posts

View More

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567

“บอย - ปกรณ์” ควงคุณแม่ออกงาน แนะวิธีดูแลความปลอดภัยผู้สูงวัยภายในบ้าน แม้ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราช ร่วมกับ GSK และภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน สานต่อโครงการ “Gen ยัง Active 50+” ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เสริมสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดประชุมวิชาการสัญจร พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่

ภาคีรัฐ-เอกชน เปิดตัววิจัยนวัตกรรม ‘ชุดตรวจคัดกรองไตด้วยตนเอง’ ต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อการเข้าถึงและความมั่นคงของระบบสุขภาพไทย

Post Bottom Ad