สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบโล่รางวัลแพทย์สตรีดีเด่นด้านวิชาการ ประจำ ปี 2565 - Wellness Times News

Breaking

Home Top Ad

POST TOP AD

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบโล่รางวัลแพทย์สตรีดีเด่นด้านวิชาการ ประจำ ปี 2565

 

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ อดีตนายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาสาขาวิชาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบรางวัลแพทย์สตรีดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำ ปี 2565  โดยมี แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ นายกสมาคมแพทย์สตรี แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้เกียรติแสดงความยินดี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad