แพทย์ชี้ทางรอดเรื่องกระดูกสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาเรื่องกระดูก หยุดทรมานได้ด้วยการ ”ฉีดซีเมนต์” - Wellness Times News

Breaking

Home Top Ad

POST TOP AD

วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565

แพทย์ชี้ทางรอดเรื่องกระดูกสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาเรื่องกระดูก หยุดทรมานได้ด้วยการ ”ฉีดซีเมนต์”

เนื่องด้วยวันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันกระดูกพรุนโลก โดยมูลนิธิโรคกระดูกพรุนนานาชาติ หรือ International Osteoporosis Foundation (IOF) กำหนดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของกระดูกให้มากขึ้น เนื่องจากกระดูกเป็นอวัยวะที่สำคัญและแข็งที่สุดในร่างกายแต่คนส่วนใหญ่กลับมองข้าม ทำให้มีผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นปัญหาสาธารณะสุขระดับโลก

แต่หากเมื่อเกิดปัญหาเรื่องกระดูกขึ้นแล้ว จะหาทางรอดของโรคนั้น ๆ ได้อย่างไร? เป็นสิ่งที่ผู้ป่วยเป็นกังวล และย่อมต้องมองหาวิธีการรักษาเพราะต้องการกลับมามีสุขภาพที่ดีเป็นปกติได้เร็วที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเป็นเรื่องกระดูกกับผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุมักมีปัญหาเรื่องกระดูกที่เกิดจาการลื่นส้ม หรือจากภาวะกระดูกพรุน อันเป็นความเสื่อมที่เกิดจากวัยที่สูงขึ้น ซึ่งโดยปกติเมื่อกระดูกหัก แพทย์จะทำการเข้าเฝือกและรักษาตามอาการภายนอก  ในทางกลับกันหากภาวะแตกหักเกิดกับกระดูกสันหลัง การเข้าเฝือกกระดูกสันหลังย่อมทำได้ยาก  ในอดีตแพทย์ทำการเข้าเฝือกกระดูกสันหลังโดยใช้เหล็กดาม แต่การผ่าตัดทำให้แผลค่อนข้างใหญ่ เสียเลือดมาก พักฟื้นนาน มีความเสี่ยงสูง ปัจจุบันจึงมีผู้คิดค้นการฉีดซีเมนต์เข้าไปในกระดูกสันหลัง ซึ่งการฉีดซีเมนต์เข้าไปยังกระดูกที่ยุบ แตก หรือหัก เพื่อเข้าไปเสริมความแข็งแรงของตัวกระดูกสันหลังที่หัก ถือเป็นทางรอดของผู้ประสบภาวะกระดูกสันหลังหัก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ

นพ.ธนวัฒน์ อุณหโชค แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและเส้นประสาท รพ.เอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ  เผยว่า ปัจจุบันการฉีดซีเมนต์ (Bone Cement) เพื่อรักษากระดูกสันหลังแตก หักและทรุด เป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ต้องการผ่าตัด พักฟื้นแค่คืนเดียว การรักษาด้วยวิธีนี้ประสบความสำเร็จสูงมากและทำให้ผู้ป่วยหายจากอาการปวด แผลเล็กแทบจะมองไม่เห็น โดยโรคหรือภาวะที่ทำให้กระดูกสันหลัง แตก หัก ทรุด ได้แก่ กระดูกเสื่อมตามช่วงอายุ โรคกระดูกพรุน อุบัติเหตุ  โดยจากสาเหตุข้างต้นนี้หากเกิดขึ้นแล้ว ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการปวดมากน้อยตามลำดับความรุนแรงของโรค ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการนั่งก็ปวด นอนก็ปวด จนไม่สามารถลุกเดินได้  

โดยวิธีการรักษานั้น ขั้นตอนการฉีดซีเมนต์แพทย์จะใช้เข็มขนาดเล็ก โดยใช้เครื่องเอกซเรย์พิเศษ (Fluoroscope)  หาตำแหน่งและเจาะเข้าไปในบริเวณที่กระดูสันหลังยุบ แล้วค่อยๆ ฉีดซีเมนต์ไปทีละนิด เพื่อไม่ให้ซีเมนต์ไหลออกมาจากกระดูก และรอให้ซีเมนต์กระดูกแข็งตัว จึงดึงเข็มออกแล้วใช้พลาสเตอร์ปิดแผล เนื่องจากขนาดแผลที่เล็ก ไม่จำเป็นต้องเย็บปิดแผล

นพ.ธนวัฒน์ ยังเผยเพิ่มเติมว่า โดยทั่วไปแล้ววิธีการรักษาโรคกระดูกสันหลังหักยุบด้วยวิธีการฉีดซีเมนต์นั้นมี 2 วิธี 1.การฉีดซีเมนต์อย่างเดียวตรงๆ  2.การฉีดซีเมนต์โดยใช้ Balloon ขยายก่อน เพื่อที่จะฉีดซีเมนต์เข้าไปให้ได้ปริมาณที่มาก  แต่ที่โรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์เนิร์ฟ   มีเทคนิคที่สามารถฉีดซีเมนต์ได้มากโดยไม่ต้องใช้  Balloon  ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของโรงพยาบาล ข้อแทรกซ้อนน้อยกว่าการทำ Balloon  เพราะหากทำ Balloon เสี่ยงมีข้อแทรกซ้อนมาก  


อย่างไรก็ตามผู้ป่วยใช้เวลาพักฟื้นเพียง 1- 2 ชั่วโมง เพื่อให้ซีเมนต์ที่ฉีดไปแข็งตัว ก็สามารถลุกนั่ง ยืน เดินได้ตามปกติ และอาการปวดก็จะดีขึ้นหลังจากที่ฉีดเสร็จ วิธีนี้ต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง ซึ่งมีความชำนาญในการทำหัตถการนี้โดยเฉพาะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ประสบปัญหาเรื่องกระดูกให้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วที่สุด  ผู้สนใจปรึกษาปัญหาเรื่องกระดูก โทร.02 034 0808  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad