DKSH ประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ป่วยไปอีกขั้นผ่าน Home Pulse บริการทางการแพทย์ส่งตรงถึงบ้าน - Wellness Times News

Breaking

Home Top Ad

POST TOP AD

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

DKSH ประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ป่วยไปอีกขั้นผ่าน Home Pulse บริการทางการแพทย์ส่งตรงถึงบ้าน

หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พร้อมให้บริการการตรวจสุขภาพที่บ้านผ่าน Home Pulse โปรแกรมให้บริการทางการแพทย์ส่งตรงถึงบ้านของผู้ป่วย ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ DKSH ในการยกระดับบริการดูแลสุขภาพด้วยการนำเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์เข้ามาเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาวะที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ป่วยในประเทศไทย


บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาดแก่ธุรกิจ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติซึ่งมีชื่อเสียงด้านการพัฒนาทางการแพทย์ที่รวดเร็วฉับไวและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังโดดเด่นด้านการให้บริการที่เป็นเลิศ ความร่วมมือครั้งนี้นำมาสู่การเริ่มใช้ Home Pulse บริการทางการแพทย์ที่จะยกระดับประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยการนำดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยซึ่งครอบคลุมในหลากหลายมิติ 


Home Pulse เป็นบริการทางการแพทย์ที่ส่งตรงถึงบ้านของผู้รับบริการ โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจะมุ่งเน้นไปที่การให้บริการเก็บและนําส่งตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผ่านบริการเจาะเลือดและเก็บตัวอย่างปัสสาวะที่บ้านของผู้ป่วย ซึ่งช่วยลดระยะเวลาที่ผู้ป่วยและผู้ดูแลต้องสูญเสียไปที่โรงพยาบาลก่อนถึงวันและเวลาที่ต้องนัดพบแพทย์

รศ.นพ. ดิลก ภิยโยทัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ช่วยส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยในการเข้ารับบริการไปพร้อมกัน โดยตลอด 40 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิชั้นแนวหน้าของประเทศไทย มีคุณภาพ มาตรฐาน และศักยภาพการให้บริการทัดเทียมกับโรงพยาบาลในระดับสากล จึงถือเป็นอีกกำลังหนุนสำคัญในการรับมือกับปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ


“โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมีการเติบโตและพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญมาโดยตลอด ด้วยการพัฒนาที่รวดเร็วประกอบกับประสิทธิภาพในการทำงานที่โดดเด่น จึงต่อยอดการให้บริการทางการแพทย์ในระดับสูงได้ บันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ ผนวกกับความเชี่ยวชาญในการให้บริการทางสาธารณสุขของบริษัท DKSH ทำให้เราเชื่อมั่นว่าจะบรรลุเป้าหมายในการส่งมอบการดูแลสุขภาพให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น” นายแพทย์ ดิลก กล่าวเสริม

นายแพทริค แกรนเด รองประธานฝ่ายบริหาร หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวในพิธีลงนามว่า “ความร่วมมือกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้คือหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนความตั้งใจของเราในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการเติบโตและการเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตของผู้คน บริการของ Home Pulse จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลในการกำหนดวันและเวลานัดหมายจากบ้านได้ล่วงหน้า ทั้งนี้ ในช่วงแรกของการให้บริการจะครอบคลุมพื้นที่ 60 กิโลเมตรในรัศมีที่อยู่รอบบริเวณของโรงพยาบาล ก่อนจะขยายไปทั่วประเทศตามแผนที่วางไว้ ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลสามารถประหยัดเวลาอันมีค่าได้มากขึ้น บรรเทาความตึงเครียด และลดความแออัดที่โรงพยาบาลลง ซึ่งจะนำไปสู่ประสบการณ์ในการรับบริการที่ดีขึ้นและปฏิวัติการให้บริการทางการแพทย์ต่อไปในอนาคต”

ความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับวาระระดับชาติในการตอบสนองต่อความต้องการบริการทางการแพทย์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ใกล้บ้านได้มากขึ้น โดยไม่ต้องเผชิญความแออัดของโรงพยาบาล หรือการรอคิวอันยาวนาน เพราะบริการจาก Home Pulse จะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์บริหารจัดการเวลาให้กับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดอันเนื่องมาจากความซับซ้อนของโรค รวมถึงลดค่าใช้จ่ายแฝง เช่น ค่าเดินทาง และรายได้ที่หายไปจากการหยุดงาน    เป็นต้น

 
ความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่กระบวนการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน เปี่ยมด้วยนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งขานรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กำลังขึ้นในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ผ่านการปรับปรุงประสบการณ์การเข้ารับบริการของผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น พร้อมไปกับการปรับกระบวนทัศน์ในการให้บริการทางการแพทย์ให้ทันสมัยควบคู่กันไป


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad