ครั้งแรกในประเทศไทย กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จับมือกับโรงพยาบาลบางปะกอก 8 ให้ผู้ป่วยประกันสังคมสามารถเข้าถึงบริการปรึกษาแพทย์โดยการให้คำปรึกษาทางไกล - Wellness Times News

Breaking

Home Top Ad

POST TOP AD

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ครั้งแรกในประเทศไทย กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จับมือกับโรงพยาบาลบางปะกอก 8 ให้ผู้ป่วยประกันสังคมสามารถเข้าถึงบริการปรึกษาแพทย์โดยการให้คำปรึกษาทางไกล

 ●    กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จับมือกับโรงพยาบาลบางปะกอก 8 (BPK8) และเชิญชวนให้โรงพยาบาลอื่น ๆ เข้าร่วมโครงการ เพื่อขยายการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในการดูแลสุขภาพในทุก ๆ ด้าน

●       กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี ได้มุ่งเพิ่มความร่วมมือกับโรงพยาบาล และสร้างแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพดิจิทัลในภูมิภาค และมีโอกาสในการขยายบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการการดูแลสุขภาพและช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลได้ในเวลาเดียวกัน

บริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (GDTT) บริษัทในเครือของกู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (GDT) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านสุขภาพระดับภูมิภาคที่มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งมั่นให้บริการ ‘หนึ่งแพทย์ต่อหนึ่งครอบครัวทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA)’ ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับโรงพยาบาลบางปะกอก 8 (BKP8) กรุงเทพ เพื่อให้ผู้ป่วยของโรงพยาบาลที่ใช้สิทธิประกันสังคม สามารถใช้บริการให้คำปรึกษาออนไลน์จาก GDTT ได้สำหรับโรคเฉียบพลัน (ไม่รวมภาวะบาดเจ็บ ภาวะฉุกเฉิน และโรคเรื้อรัง)
บริการดังกล่าวจะให้บริการแก่ผู้ป่วยภายใต้โครงการของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ซึ่งครอบคลุมพนักงานเอกชนในระบบที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่เกี่ยวเนื่องหรือเกิดจากการทำงาน ตัวโครงการได้รับการสนับสนุนจากเงินสมทบที่เก็บจากรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง และจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ให้บริการสุขภาพโดยใช้การเหมาจ่ายรายหัวเพียงอัตราเดียวโดยครอบคลุมทั้งการดูแลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน การจ่ายเงินรายหัวกำหนดให้ผู้ประกันตนต้องลงทะเบียนกับโรงพยาบาลในระบบประกันสังคมเพื่อรับการรักษา แต่ด้วยจำนวนของโรงพยาบาลที่มีจำกัด โรงพยาบาลในระบบประกันสังคมจำเป็นต้องรับผู้ป่วยลงทะเบียนไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้เกิดความแออัด ในการรอคิวนาน ๆ รวมถึงแพทย์และพยาบาลต่างต้องทำงานหนักอย่างมาก


การนำบริการการแพทย์ทางไกลมาใช้สามารถลดความแออัดในสถานพยาบาล และทำให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายรวมไปถึงคุณภาพของการรักษาในระดับที่ดีที่สุด ประโยชน์เหล่านี้ยังสามารถขยายโอกาสต่อไปได้อีกมาก เนื่องจากในปัจจุบัน ผู้คนจำนวนมากยังคงเดินทางไปโรงพยาบาลด้วยอาการที่ไม่เร่งด่วนหรือไม่ร้ายแรง ซึ่งอันที่จริงแล้วสามารถจัดการหรือรักษาให้หายขาดได้ผ่านการให้คำปรึกษาทางไกล และโดยส่วนใหญ่ในการรักษามักต้องการเพียงการออกใบสั่งยาเท่านั้น ดังนั้นบริการออนไลน์ของ GDTT จะช่วยโรงพยาบาลบางปะกอก 8 แก้ปัญหานี้ได้โดยการทำให้ผู้ป่วยสามารถรับบริการทางการแพทย์เบื้องต้นได้โดยง่าย ความร่วมมือนี้จะช่วยลดความแออัดของสถานพยาบาล และยังช่วยลดช่องว่างในการเข้าถึงบริการสุขภาพของประเทศได้อีกด้วย


นพ.สุทธิชัย โชคกิจชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) อธิบายว่า “ความร่วมมือของเรากับโรงพยาบาลบางปะกอก 8 และความสำเร็จในการริเริ่มโครงการผ่านแอปพลิเคชันมือถือ Good Doctor Technology Thailand ช่วยให้เราสามารถสร้างต้นแบบให้กับโรงพยาบาลในประเทศไทยเพื่อการสนับสนุนผู้ป่วยประกันสังคมที่ดียิ่งขึ้นผ่านบริการสุขภาพดิจิทัลเฉกเช่นการแพทย์ทางไกล ด้วยการเพิ่มความร่วมมือกับโรงพยาบาล เราหวังว่าจะช่วยส่งเสริมการเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพให้กับผู้คนจำนวนมากขึ้น โดยให้คำปรึกษาทางการแพทย์เบื้องต้นและช่วยรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไม่ร้ายแรงผ่านบริการการแพทย์ทางไกลของเรา  และในท้ายที่สุด เราเชื่อว่าการเลือกวิธีการรักษาที่ถูกต้องและถูกเวลาให้กับผู้ป่วยในขั้นตอนการรักษาใด ๆ ก็ตาม จะช่วยลดความแออัดของสถานพยาบาลได้ ด้วยความเชี่ยวชาญของเราในการจัดการผู้ป่วยโรคโควิด-19 ภายใต้โปรแกรม Home Isolation ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เราพร้อมมอบบริการและการดูแลสุขภาพให้กับผู้ป่วยประกันสังคม”


นพ. พณะ จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก กล่าวว่า “การแพทย์ทางไกลจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่จำเป็นต้องลางานเพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกเล็งเห็นถึงปัญหานี้ และได้นำเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพในระบบดิจิทัล เช่น การแพทย์ทางไกล มาใช้เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมือกับบริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (GDTT) ซึ่งสามารถมอบการรักษาทางไกลได้อย่างรวดเร็วผ่านทางแพลตฟอร์มการแพทย์ทางไกล เราเชื่อว่าโครงการนำร่องนี้จะช่วยปรับปรุงบริการแก่ผู้ป่วยประกันสังคมให้ดีมากยิ่งขึ้น และเรายังมุ่งมั่นที่จะสร้างแนวคิดใหม่ ๆ สำหรับการแพทย์ในอนาคตที่จะมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง นอกเหนือไปจากการใช้งานแอปพลิเคชัน BPK Connect ของโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้ป่วยประกันสังคมยังสามารถเข้ารับบริการการแพทย์ทางไกลของ GDTT ได้ที่โรงพยาบาลบางปะกอก 8 อีกด้วย การแพทย์ทางไกลยังช่วยให้นายจ้างได้รับประโยชน์จากความสามารถในการผลิตที่มากขึ้นของลูกจ้าง เนื่องจากจะสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยได้โดยไม่ต้องไปโรงพยาบาล”


ความร่วมมือนี้ยังช่วยมอบประโยชน์ต่าง ๆ ให้บริษัทที่มีพนักงานอยู่ในระบบประกันสังคม เพราะบริษัทเหล่านี้ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาเพิ่มเติม สิ่งที่พวกเขาต้องทำมีเพียงแค่ให้ความยินยอมเพื่อปลดล็อกการเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาออนไลน์ของ GDTT เท่านั้น บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งในบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนี้เช่นกัน พวกเขาเล็งเห็นว่าบริการของ GDTT จะสามารถช่วยจัดการกับปัญหาทางธุรกิจได้ “เราเสียเวลาไปมากกับการที่พนักงานต้องไปรอคิวพบแพทย์ที่โรงพยาบาล รอการส่งต่อ หรือรอรับคำปรึกษาจากแพทย์เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของพวกเขาในเวลางาน ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อผลิตภาพของงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และผลิตภาพที่ลดลงของพนักงานจากอัตราการลางานสูงและประสิทธิภาพการทำงานต่ำ อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรโดยรวมได้ด้วย อีกทั้งนำไปสู่การสูญเสียรายได้ขององค์กร” นายจิรัซย์  เหรียญชัยวานิช ผู้อำนวยการสายทรัพยากรบุคคล บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าว “ในขณะนี้ พนักงานของเราที่ลงทะเบียนกับโรงพยาบาลบางปะกอก 8 สามารถปรึกษาแพทย์ได้จากที่โต๊ะทำงานของพวกเขา และหากมีความจำเป็น พวกเขายังสามารถรับยาที่จะถูกจัดส่งไปยังที่ทำงานได้อีกด้วย”


GDT ได้สังเกตเห็นว่าผู้กำหนดนโยบายและผู้มีอำนาจตัดสินใจในภาคส่วนสำคัญในตลาดของประเทศไทยและตลาดอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมองว่า “การแพทย์ทางไกลจะกลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิต” นอกจากนี้ การแพทย์ทางไกลยังมีทั้งประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความสามารถในการรองรับการขยายตัว ซึ่งความสำคัญของบริการนี้ได้เป็นที่ประจักษ์แล้วในภูมิภาคและในส่วนอื่น ๆ ของโลก กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี เชื่อว่าจะบริการสุขภาพดิจิทัลจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้ เราได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของบริการในการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยประกันสังคม และในขณะเดียวกันเรายังสามารถสร้างประโยชน์อีกมากมายให้กับโรงพยาบาลคู่สัญญา และบริษัทอื่น ๆ ที่พนักงานในระบบประกันสังคมของพวกเขาจะได้รับบริการการให้คำปรึกษาแพทย์ทางไกลและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่จะช่วยจัดการแผนการดูแลผู้ป่วยและความต้องการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของพวกเขาด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad