โรช เผยการพัฒนาชุดทดสอบพีซีอาร์ (PCR) เพื่อตรวจหาไวรัสฝีดาษลิง (Monkeypox) - Wellness Times News

Breaking

Home Top Ad

POST TOP AD

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

โรช เผยการพัฒนาชุดทดสอบพีซีอาร์ (PCR) เพื่อตรวจหาไวรัสฝีดาษลิง (Monkeypox)

โรช และบริษัทในเครือ ทิบ โมไบออล (TIB Molbiol) ได้พัฒนาชุดทดสอบสามชนิดเพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อไวรัสฝีดาษลิง (Monkeypox virus)

เนื่องมาจากการรายงานการระบาดของไวรัสฝีดาษลิงในกลุ่มประเทศที่ไม่เคยพบโรคนี้เป็นโรคประจำถิ่นมาก่อน และองค์การอนามัยโลก (WHO) คาดการณ์ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่จะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวัง

การใช้ชุดทดสอบเพื่อการวิจัยในการหาเชื้อดังกล่าว จะมีส่วนช่วยในการประเมินการแพร่กระจายของไวรัส สามารถช่วยติดตามผลกระทบจากการรักษา การพัฒนาวัคซีน และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

โรช (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) และบริษัทในเครือ ทิบ โมไบออล (TIB Molbiol) ได้พัฒนาชุดทดสอบสามชนิด เพื่อตอบสนองต่อการระบาดของไวรัสฝีดาษลิง (Monkeypox virus) ที่เกิดขึ้นในขณะนี้    ในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานการระบาดของเชื้อไวรัสฝีดาษลิง (Monkeypox) ในหลายกลุ่มประเทศ ทั้งในแถบยุโรป และทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยพบการระบาดของไวรัสชนิดนี้มาก่อน

"โรช ได้พัฒนาชุดทดสอบชนิดใหม่ขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยในการตรวจหาเชื้อไวรัสฝีดาษลิง ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการติดตามการแพร่กระจายเชิงระบาดวิทยาได้" มร. โธมัส ชิเนคเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรช ไดแอกโนสติกส์ กล่าว "เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัย มีส่วนสำคัญต่อการตอบสนอง และการควบคุมความท้าทายที่เกิดขึ้นทางด้านสาธารณสุขได้ โดยเฉพาะการพัฒนามาตรการในการรับมือ เช่น ความพยายามในการติดตามผลและกลยุทธ์ในการรักษา"

ชุดทดสอบชนิดแรก จะใช้ในการตรวจหาเชื้อไวรัสในกลุ่มออร์โธพอกซ์ (Orthopoxvirus) ซึ่งครอบคลุมไวรัสฝีดาษลิงทั้งหมดที่พบในแถบแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลาง (เรียกรวมว่า สายพันธุ์ [clades]) 


ชุดทดสอบชนิดที่สอง จะเป็นการตรวจหาแบบเจาะจงไปที่เชื้อไวรัสฝีดาษลิงเท่านั้น (ในสายพันธุ์แอฟริกาตะวันตก และแอฟริกากลาง)


ในขณะที่ชุดทดสอบชนิดที่สาม ได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับนักวิจัยที่ต้องการทราบข้อมูลจากชุดทดสอบทั้งสองชนิดแรกพร้อมกัน โดยชุดทดสอบนี้สามารถตรวจหาได้ทั้งเชื้อไวรัสออร์โธพอกซ์ พร้อมให้ข้อมูลว่ามีการตรวจพบไวรัสฝีดาษลิงหรือไม่ (ในสายพันธุ์แอฟริกาตะวันตก และแอฟริกากลาง)


ชุดทดสอบหาเชื้อไวรัสฝีดาษลิงนี้ เป็นชุดทดสอบเพื่อการวิจัยที่ใช้ในหลายประเทศทั่วโลก


เกี่ยวกับชุดทดสอบเพื่อหาเชื้อไวรัสออร์โธพอกซ์/ ไวรัสฝีดาษลิง (Orthopox / Monkeypox Virus)


ชุดทดสอบเพื่อหาเชื้อไวรัสออร์โธพอกซ์/ ไวรัสฝีดาษลิง (Orthopox / Monkeypox Virus) เป็นชุดตรวจที่สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสออร์โธพอกซ์ รวมถึงเชื้อไวรัสฝีดาษลิง โดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า ควอนติเตทีฟ พีซีอาร์ (quantitative PCR (qPCR) ซึ่งต้องทำการสกัดสารพันธุกรรมในตัวอย่าง (Nucleic Acid) จากนั้นจึงทำการทดสอบด้วยเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ ด้วยชุดทดสอบหาไวรัส น้ำยา และเครื่องมือทั้งหมด จะจัดจำหน่ายโดยบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์เกี่ยวกับเชื้อไวรัส

โรคฝีดาษลิง (Monkeypox) ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1985 ในกลุ่มลิงที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้ในงานวิจัย อย่างไรก็ตาม ไวรัสชนิดนี้ถูกสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดต่อจากสัตว์ป่า เช่น สัตว์ตระกูลหนู มาสู่คน หรือจากคนสู่คน โดยในแถบแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลาง สามารถพบผู้ติดเชื้อโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 พันรายต่อปี แต่สามารถพบผู้ติดเชื้อนอกแถบทวีปแอฟริกาได้ ซึ่งส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปแอฟริกา หรือการนำเข้าสัตว์ที่ติดเชื้อ ทั้งนี้การรักษาและวัคซีนที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับไข้ทรพิษถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจำกัดการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงได้(1)เกี่ยวกับโรช

โรชก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2439 ที่เมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตยารายแรกๆ จวบจนวันนี้ โรชเป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นผู้นำทางด้านศาสตร์แห่งการตรวจวินิจฉัยแบบภายนอกร่างกาย (in-vitro diagnostics) บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาเวชภัณฑ์ รวมถึงวิธีการตรวจวินิจฉัย เพื่อรักษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรทั่วโลก โรชคือผู้ริเริ่มรูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล (Personalised Healthcare) และมุ่งหวังที่จะพลิกโฉมบริการด้านเฮลต์แคร์ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ มากมายเพื่อส่งมอบการดูแลที่ดีและเหมาะสมที่สุดกับแต่ละบุคคล โดยการผสานความแข็งแกร่งของงานด้านเวชศาสตร์ เข้ากับศาสตร์แห่งการวินิจฉัย และใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการปฏิบัติงานจริงทางการแพทย์

 

ทั้งนี้ ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices, DJSI) ได้ยกย่องให้โรชเป็นหนึ่งในบริษัทที่ยั่งยืนที่สุดในวงการเภสัชกรรมเป็นระยะเวลาติดต่อกันมาแล้วถึง 13 ปี ถือเป็นเครื่องยืนยันความอุตสาหะ และความมุ่งมั่นในการดำเนินตามวิสัยทัศน์ของโรชได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของโรชในการเพิ่มการเข้าถึงบริการเฮลต์แคร์ ผ่านความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรที่มีอยู่ในแต่ละประเทศ

 

ยีนเอ็นเทค (Genentech) ในสหรัฐอเมริกา เป็นบริษัทที่กลุ่มบริษัทโรชเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด และโรชเป็นผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท ชูไก ฟาร์มาซูติคอล (Chugai Pharmaceutical) ในประเทศญี่ปุ่น


All trademarks used or mentioned in this release are protected by law.


การอ้างอิง

[1] Kozlov, M., Monkeypox goes global: why scientists are on alert. May 2022. Available at: https://www.nature.com/articles/d41586-022-01421-8. Accessed 23 May 2022.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad