ประชุมกิจกรรมวิชาการ “บทเรียนการรับมือโรคโควิด 19 และก้าวต่อไปของการป้องกันโรคอุบัติใหม่ on-site และ online - Wellness Times News

Breaking

Home Top Ad

POST TOP AD

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ประชุมกิจกรรมวิชาการ “บทเรียนการรับมือโรคโควิด 19 และก้าวต่อไปของการป้องกันโรคอุบัติใหม่ on-site และ online

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ได้เปิดการประชุมกิจกรรมวิชาการ “บทเรียนการรับมือโรคโควิด 19 และก้าวต่อไปของการป้องกันโรคอุบัติใหม่ ในรูปแบบ on-site และ online ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การรับมือกับโรคโควิด 19 เพื่อนำปรับใช้กับการเฝ้าระวัง และพัฒนาระบบในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ แบบบูรณาการภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว

การประชุมในครั้งได้รับความร่วมมือจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ จากหลายหน่วยงานในด้านการทำงาน เพื่อตอบโต้กับโรคโควิด 19 ตั้งแต่เริ่มระบาด จนถึงการระบาดหนัก ในแง่ต่างๆ เช่น การปฏิบัติหน้าที่ของด่านควบคุมโรค การบริหารจัดการวัคซีนในภาวะวิกฤติ และการจัดการวัคซีนในกลุ่มชาวต่างชาติและต่างด้าว รวมถึงแนวทางการประสานงานการรับวัคซีนโควิด จากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการแบ่งปันประสบการณ์ในด้านการประสานงานเชิงนโยบาย เช่น การปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด (ศบค.) การบริหารจัดการสถานการณ์โควิด 19 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการดูแลจัดการโควิด 19 และ    Long COVID แบบครบวงจรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

โดยมีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงาน ได้แก่ กรมควบคุมโรค องค์การอนามัยโลก (World Health Organisation) USAID FHI360 องค์การยูนิเซฟ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยองค์การอนามัยโลกภายใต้โครงการ COVID-19 diagnosis in minority groups in Thailand and enhance vaccine coverage through public awareness ซึ่งการประชุมครั้งนี้ นับว่าเป็นการแบ่งปันข้อมูลความสำเร็จระหว่างหน่วยงาน และในบริบทต่างๆ เพื่อเป็นบทเรียนสู่การดำเนินงาน   เพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดในอนาคต 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad