พาณิชย์ยะลาชวนเที่ยวงาน The Large South ตลาดผลไม้และของดีชายแดนใต้ ณ ศูนย์การค้าเควิลเลจ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ ตั้งแต่ 28 ก.ค.- 1 ส.ค. 2565 นี้ - Wellness Times News

Breaking

Home Top Ad

POST TOP AD

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

พาณิชย์ยะลาชวนเที่ยวงาน The Large South ตลาดผลไม้และของดีชายแดนใต้ ณ ศูนย์การค้าเควิลเลจ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ ตั้งแต่ 28 ก.ค.- 1 ส.ค. 2565 นี้

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา เชิญชวนประชาชนจับจ่ายและสนับสนุนของดีชายแดนใต้ ในงาน “The Large South ตลาดผลไม้และของดีชายแดนใต้” พบกับพาเหรดสินค้าเกรดพรีเมี่ยมที่หาได้ยากจากแหล่งผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ทั้งตลาดผลไม้ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สินค้าเฉพาะกลุ่ม และสินค้าอัตลักษณ์ ยุค New Normal มาให้เลือกสรรแบบจุใจกว่า 30 ร้านค้า เพื่อเชื่อมโยงตลาดในประเทศ และประชาสัมพันธ์สินค้าของสามจังหวัดชายแดนใต้ ช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการโดยตรง ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค.- 1 ส.ค. 2565 นี้ เวลา  10.00. - 21.00 น. ณ บริเวณโซน K Square ศูนย์การค้าเควิลเลจ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ

นางผุสสดี จ๋ายเจริญ พาณิชย์จังหวัดยะลา เผยว่า พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลผลิตสินค้าเกษตรประเภทผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ในปริมาณที่สูง โดยเฉพาะช่วงฤดูกาลผลไม้ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาสั้น แต่ให้ผลตอบแทนเกษตรกร ผู้ประกอบการในพื้นที่ มีเม็ดเงินหมุนเวียน ในพื้นที่มากกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี ในขณะที่พื้นที่ชายแดนภาคใต้ประสบปัญหาไม่สามารถแข่งขันทางด้านราคาและคุณภาพกับผลไม้ในภูมิภาคอื่น ๆ ได้ รวมถึงปัญหาการผูกขาดการรับซื้อผลผลิตในพื้นที่ของพ่อค้าท้องถิ่นรายเดิม จึงถูกกดราคารับซื้อในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก  ซึ่งทำให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ที่ควรจะได้รับจริง และจากสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวางต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติสุขของประชาชน ส่งผลให้การผลิตหดตัว เนื่องจากประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจมีการชะลอตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน เพื่อขยายช่องทางการตลาด โดยการนำผลผลิตและสินค้าของผู้ประกอบการสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถเชื่อมโยงตลาดในประเทศ ช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ และประชาสัมพันธ์สินค้าของสามจังหวัดชายแดนใต้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ดังกล่าว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา จึงกำหนดดำเนินกิจกรรมจัดงานแสดงเทศกาลผลไม้และสินค้าเฉพาะกลุ่ม และสินค้าอัตลักษณ์ ยุค New Normal ภายใต้ชื่องาน “The Large South ตลาดผลไม้และของดีชายแดนใต้” ขึ้น เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการตลาดสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน นางผุสสดี กล่าวเสริม

โดยภายในงาน The Large South ตลาดผลไม้และของดีชายแดนใต้” จะได้พบกับ 30 ร้านค้าที่ยกทัพทั้งตลาดผลไม้และของดีชายแดนใต้มาให้จับจ่ายกันอย่างจุใจ ได้แก่  

1.ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลา จํากัด          จำหน่าย ผลไม้ ทั้งทุเรียน มังคุด ลองกอง สตอ ฯลฯ 

2. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลา จํากัด         จำหน่าย ผลไม้ ทั้งทุเรียน มังคุด ลองกอง สตอ ฯลฯ 

3. Sirirat ผลไม้แปรรูป                                 จำหน่าย ผลไม้แปรรูป ทุเรียนกวน ลูกหยีกวน มังคุดกวน 

4. กลุ่มสตรีบ้านตันหยง                                จำหน่าย สละอินโด มะพร้าวคั่ว ข้าวยำ 

5. Maju Happy Goat นมแพะคุณภาพ        จำหน่าย นมแพะพาสเจอไรซ์และไอศกรีมนมแพะ

6. ส้มโอปูโกยะรัง                                         จำหน่าย ส้มโอปูโก สละอินโด พันธ์ส้มโอ 

7. ส้มโอปูโกยะรัง                                         จำหน่าย ส้มโอปูโก สละอินโด พันธ์ส้มโอ 

8. นราลูกหยี                                              จำหน่าย ลูกหยีกวน ลูกหยีสด ส้มแขกแห้ง สะตอ

9. มิงทุเรียนกวน                                         จำหน่าย ทุเรียนกวน ทุเรียนทอด  ขนมพื้นเมือง

10. กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพ                            จำหน่าย เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ขนุมอบกรอบ อัลมอนต์ 

11. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทุเรียนกวนแม่บ้านเกษตรกรบ้านบูเก๊ะ     จำหน่าย ทุเรียนกวน ผลิตภัณฑ์จากส้มแขก ฯลฯ

12. แพปูโชคอุดมรัชฏ์                                  จำหน่าย อาหารทะเลสด 

13. แพปูโชคอุดมรัชฏ์                                  จำหน่าย อาหารทะเลสด

14. บริษัทสหพันธ์ฟู้ดส์จํากัด                         จำหน่าย น้ำมะพร้าว น้ำมะพร้าวแปรรูป

15. กลุ่มรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร อ.ระแงะ. จำหน่าย ทุเรียน ทุเรียนกวน ลองกองตันหยงมัส 

16. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านนากอ  จำหน่าย ลูกหยีกวน ลูกหยีสด 

17. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนากอ               จำหน่าย  ทุเรียน มังคุด ลองกอง 

18. น้ามันมะพร้าวสูตรโบราณ                       จำหน่าย สละอินโด ส้มแขกแปรรูป น้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนและสกัดเย็น 

19. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดาโต๊ะ              จำหน่าย ข้าวเกรียบปลาหลังเขียว ข้าวเกรียบปลาทู 

20. ครัวมูรนีข้าวหมกไก่                                จำหน่าย ข้าวหมกไก่ ไก่ทอด

21. ร้าน วันดีชาชัก & โรตี                            จำหน่าย ชาชัก โรตี มะตาบะ 

22. กระจูดฮูแตตูวอ                                      จำหน่าย กระจูด (ต้นกระจูด)

23. ลูกหยีแปรรูป อดุลย์ลูกหยียะรัง                 จำหน่าย ลูกหยีกวนไม่มีเมล็ด  ลูกหยีปั้นหยาบ เม็ดมะม่วงหิมพาน

24. กลุ่มข้าวเกรียบปลาทูยะลา                       จำหน่าย ข้าวเกรียบปลาทูน้ำพริกเผาต่างๆ ไตปลาแห้ง น้ำพริกขามอ่อน

25. ข้าวหมกไก่ต้มสูตรโบราณยะลา                จำหน่าย ข้าวหมกไก่สูตรโบราณ ข้าวยำน้ำบูดู ข้าวคลุกกะปิ ขนมจีนน้ำยากระทิใต้  หมี่กระทิใต้ ไตปลาแห้ง น้ำพริกขามอ่อน 

26. ข้าวยําเบญจรงค์                                    จำหน่าย ข้าวยำ นาชิดาแฆ ละแช ข้าวหมก

27. ชาชักปาท่องโก๋สเปน                              จำหน่าย ชาชัก ปลาท่องโก๋สเปน 

28. ลูกหยีสะดาวา                                       จำหน่าย ลูกหยีทรงเครื่อง ไม่มีเมล็ด ลูกหยีกวนหยาบไม่มีเมล็ด ฯลฯ

29. ลูกหยีแปรรูป อีซัน                                 จำหน่าย ลูกหยีกวน, ส้มแขกแช่อิ่ม

30. อาหารทะเลแปรรูป ปัตตานีตราเพลินทะเล จำหน่าย ปลาอบเกลือ ปลาหมึกสามรส  หมึกรีดน้ำเชื่อม 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจที่คุณจะได้เจอกับชาวสวน และผู้ประกอบการ โดยไม่ผ่านนายหน้า ห้ามพลาดมาเดิน มาช้อป มาฟิน กับ หลาดใต้ (ตลาดใต้) พร้อมกันในงาน The Large South ตลาดสินค้าของดีชายแดนใต้ในวันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ลานกิจกรรม เค วิลเลจ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook : The Large south 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad