แอสตร้าเซนเนก้า จับมือ สภาเภสัชกรรม มุ่งขยายแนวคิดการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการแพทย์ ต่อยอดจาก Asthma Smart Kiosk - Wellness Times News

Breaking

Home Top Ad

POST TOP AD

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566

แอสตร้าเซนเนก้า จับมือ สภาเภสัชกรรม มุ่งขยายแนวคิดการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการแพทย์ ต่อยอดจาก Asthma Smart Kiosk


สู่ Healthy Lung Smart Care เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืดอย่างมีประสิทธิภาพ


บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย  นาย โรมัน รามอส ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) และ นพ.กร ตาลทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ สานต่อความมุ่งมั่นในการนำวิทยาศาสตร์มาต่อยอดและพัฒนาเพื่อการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มโรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคมะเร็งปอด ภายใต้โครงการ Healthy Lung Thailand ด้วยการสนับสนุนสภาเภสัชกรรม เพื่อต่อยอดการใช้งานตู้อัจฉริยะ Asthma Smart Kiosk สู่แพลตฟอร์ม Healthy Lung Smart Care ในรูปแบบ web-based และ QR code เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และมีแผนเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน TeleHealth ของสภาเภสัชกรรมในอนาคตอันใกล้ เพื่อขยายการเข้าถึงผู้ป่วยโรคหืดทั่วประเทศ ภายในงานสัปดาห์เภสัชกรรม ในวันที่ 22-24 กันยายน 2566 ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  

(จากซ้ายไปขวา) ภก. ปรีชา พันธุ์ติเวช อุปนายกสภาเภสัชกรรม รศ.(พิเศษ) เภสัชกรกิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม

 โรมัน รามอส ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) นพ.กร ตาลทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย)

แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุข สมาคมทางการแพทย์ รวมถึงสภาเภสัชกรรม ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสนับสนุน Peak Flow Meter อุปกรณ์เพื่อช่วยประเมินสมรรถภาพปอด การนำนวัตกรรมแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือมาผนวกกับแนวเวชปฏิบัติและองค์ความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่ (Asthma Excellence Mobile Application) และAsthma Collaboration Network หรือ ACN นวัตกรรมเครื่องมือโซเชียลมีเดียที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศกับหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิในการดูแลผู้ป่วยโรคหืด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad