โรงพยาบาลพระรามเก้า คว้า SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในกลุ่ม AAA คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ติด 1 ใน 5 บริษัทกลุ่ม Service สมนิยาม “ไว้ใจเรา” - Wellness Times News

Breaking

Home Top Ad

POST TOP AD

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โรงพยาบาลพระรามเก้า คว้า SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในกลุ่ม AAA คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ติด 1 ใน 5 บริษัทกลุ่ม Service สมนิยาม “ไว้ใจเรา”

 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) หรือ PR9 ได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน พิชิตรางวัลหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 จัดอยู่ในกลุ่ม AAA ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุด ถือเป็น 1 ใน 5 บริษัทกลุ่ม Service ที่ได้ AAA และเป็น 1 ใน 34 บริษัท จากจำนวนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ 700 กว่าบริษัท พร้อมเตรียมลุ้นรับรางวัล Sustainability Excellence 2566 ตอกย้ำบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล สมนิยาม “ไว้ใจเรา”


นพ.เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระรามเก้า หรือ PR9 กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลพระรามเก้าในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ที่มุ่งสร้างศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ และพัฒนาการที่สำคัญของการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG โดยคำนึงถึงผลกระทบ 3 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance: ESG) 


โดยโรงพยาบาลพระรามเก้า ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม AAA ด้วยคะแนนเฉลี่ย 94%  ซึ่งเป็น 1/34 บริษัท จากจำนวนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ 700 กว่าบริษัท และเป็น 1/5 บริษัทกลุ่ม Service ที่ได้ AAA


นับว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจยิ่งของพวกเรา ทั้งทีมบริหาร ทีมบุคคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าทุกแขนงของโรงพยาบาลพระรามเก้า ที่ตั้งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และจริยธรรมอันดีงาม โดยการสร้างผลการดำเนินงานที่ดี และการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยความพยายามที่จะพัฒนากิจการ ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการคำนึงถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล สมนิยาม “..ไว้ใจเรา..” เพราะการดำเนินธุรกิจนั้นจะหวังผลกำไรเพียงอย่างเดียวไม่ได้การคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญที่จะสร้างความยั่งยืนด้วยเช่นกัน” นพ.เสถียร ภู่ประเสริฐ กล่าวทิ้งท้ายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad