ซิกน่าประกันภัย เดินหน้าสานต่อโครงการ HealthCare Alliance Partnership จับมือร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี - Wellness Times News

Breaking

Home Top Ad

POST TOP AD

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ซิกน่าประกันภัย เดินหน้าสานต่อโครงการ HealthCare Alliance Partnership จับมือร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี


ซิกน่าประกันภัย ต่อยอดความสำเร็จในโครงการ Healthcare Alliance Partnership ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการส่งเสริมชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่คนในสังคมไทย จับมือร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางด้านสุขภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันในด้านการศึกษา วิชาการ และงานวิจัย เพื่อเน้นย้ำถึงจุดประสงค์หลักในการนำเสนอเรื่องราวทางด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ตลอดจนเพื่อผลักดันให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ปลอดภัยและปราศจากจากโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างรวดเร็วที่สุด


คุณธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิกน่า ประกันภัย
กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นในการนำเสนอผลลัพทธ์ทางด้านสุขภาพที่ดีแบบครบวงจรของซิกน่า เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางด้านสุขภาพร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรค การรักษาตัว ไปจนถึงแนวทางการป้องกันโรคให้แก่คนไทย ตลอดจนเพื่อตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ และความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลทางด้านสุขภาพผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เราหวังว่าสิ่งนี้ จะสามารถสร้างความตื่นตัวและความตระหนักรู้ให้แก่ลูกค้าและประชาชนชาวไทยได้อย่างแท้จริง โดยซิกน่าให้คำมั่นสัญญาว่า เราจะยังคงเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อส่งมอบประสบการณ์ทางด้านสุขภาพที่ดีที่สุด”


ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พันธกิจหลักของเราคือการขับเคลื่อนให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน โดยพวกเรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ยังคงเดินหน้าตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว เพื่อเป็นแบบอย่างในการนำเสนอองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพ ทั้งการป้องกัน และการรักษาสู่สาธารณชน เพื่อก่อให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อถือได้อย่าง 100%”


ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีผลให้ซิกน่าสามารถนำสื่อที่ผลิตโดยรามาแชนแนล ที่มีเนื้อหาสอดแทรกข้อมูลทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ทางด้านสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ มาเผยแพร่ต่อในช่องทางของซิกน่าได้ อาทิ Website, Facebook, YouTube, LINE Official Account, LinkedIn หรือ SMS และ Email เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าของซิกน่าและประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ทางด้านสุขภาพเชิงรุกได้อย่างเหมาะสมในทุกช่วงวัย


นอกจากนี้ ซิกน่าประกันภัย ยังมีการจัดทำโครงการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอบทความทางด้านสุขภาพต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มของซิกน่า การจัดทำวีดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย ไปจนถึงรายการพอดคาสต์ ในชื่อ Jigsaw For Good Life ที่ซิกน่าได้ร่วมมือกับคุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ หรือ “นิ้วกลม” เพื่อช่วยลดความเครียดและคลายความกังวลให้แก่ผู้ฟัง และในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซิกน่าเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนคนไทย ได้นำนวัตกรรมทางดิจิทัลเข้ามาปรับใช้เพื่อสร้างศูนย์รวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์ผ่านฟีเจอร์ Cigna Covid Self-Service Center บนแพลตฟอร์ม Line Official Account @CignaThailand เพื่อใช้เป็นช่องทางในการตอบคำถามและให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ช่วยให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญ และรายงานอัพเดตประจำวันเกี่ยวกับสถานการณ์ โควิด-19 ได้อย่างง่ายดาย ภายใต้แพลตฟอร์มเดียว 


สำหรับลูกค้าหรือผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข้อมูลดี ๆ ได้ผ่านช่องทางของซิกน่าที่ Facebook : Cigna Thailand เว็บไซต์ www.cigna.co.th หรือ Line @CignaThailand

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad