ความจำเป็นของ “วัคซีนโควิด-19” วัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กเล็ก - Wellness Times News

Breaking

Home Top Ad

POST TOP AD

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ความจำเป็นของ “วัคซีนโควิด-19” วัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กเล็ก

 

ชีวิตของเราต้องอยู่ร่วมกับโควิด-19 ตลอดไป การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนโควิด-19 จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง แม้ว่าอาจไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ แต่สามารถลดความรุนแรงของโรคได้ โดยเฉพาะ “กลุ่มเด็กเล็ก” เป็นกลุ่มที่น่ากังวลอย่างยิ่ง และจำเป็นจะต้องได้รับวัคซีนโควิด-19  

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ  นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย, ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยคลินิก และอาจารย์สาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากการสำรวจพบว่า 94 เปอร์เซ็นของผู้ใหญ่และเด็กโต มีภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด- 19 แล้ว ซึ่งภูมิคุ้มกันนี้อาจจะเกิดจากการติดเชื้อธรรมชาติหรือเกิดจากการฉีดวัคซีน ซึ่งโควิด-19 จะอยู่ในชีวิตของเราตลอดไป   เมื่อทุกคนมีภูมิคุ้มกันหากติดเชื้อจะไม่มีอาการหนักแล้ว แต่ข้อสำคัญคือ มีการแพร่เชื้อได้ ดังนั้นกลุ่มที่น่ากังวลที่สุดคือ กลุ่มเด็กเล็ก เป็นกลุ่มที่ไม่เคยมีภูมิคุ้มกันเลย เพราะเกิดช่วงหลังโควิด-19 ระบาดไปแล้ว เมื่อไม่มีภูมิคุ้มกันและติดเชื้อ            ทำให้มีอาการหนักได้ ซึ่งเด็กเล็กจะมีภาวะมิสซี (MIS-C) คือภาวะที่มีการอักเสบทั่วร่างกายตามมาได้ เพราะฉะนั้น               เมื่อเด็กเป็นโควิด-19 ตัวโรคโควิด-19 อาจจะไม่ได้ทำให้เกิดอาการหนักมากเท่ากับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวมาก   แต่ภาวะมิสซี ทำให้เกิดอาการหนักได้  ซึ่งเรียกว่า เป็นกลุ่มอาการอันเป็นผลจากการติดเชื้อโควิด-19 เป็นอันตรายต่อเด็กทุกคน  เด็กอายุประมาณ 2 – 5 ปี ส่วนหนึ่งติดเชื้อไปมากแล้ว แต่การติดเชื้ออย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ต้องฉีดวัคซีนด้วย เรียกว่า ภูมิคุ้มกันแบบลูกผสมซึ่งจะดีที่สุด   


สำหรับเด็กเกิดใหม่หลังการระบาดของโควิด เด็กกลุ่มนี้ไม่เคยได้รับเชื้อโควิด-19 มาก่อน หากติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงจังหวะที่เขายังไม่มีภูมิคุ้มกันจะมีอาการหนักมาก เพราะฉะนั้นต้องรีบฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้เขา ตอนนี้เรากำลังผลักดันให้วัคซีนโควิด-19 เข้าเป็นวัคซีนพื้นฐานของเด็กทุกคน  ณ ปัจจุบันก็แนะนำอยู่แล้วว่า เด็กอายุ 6 เดือนเป็นต้นไปต้องไปฉีดวัคซีนโควิดจำนวน  3 เข็ม แต่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่พาไปฉีดเพราะกลัว กลัวว่าลูกยังเล็กอยู่ ลูกเปราะบาง แต่เขาไม่ทราบว่า เวลาเด็กติดเชื้อโควิดอาการจะหนักกว่าอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดจากวัคซีน เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งจำเป็น  ซึ่งเรากำลังผลักดันให้วัคซีนโควิด-19เข้าเป็นวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็ก ซึ่งจริง ๆ ตอนนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว แต่ว่ายังไม่ชัดเจน 


ศ. พญ.กุลกัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่าปัญหาของวัคซีนโควิด-19 คือ เนื่องจากเวลาฉีดไม่สามารถฉีดทั่วไป      ตามคลินิกหรือตามโรงพยาบาลทั่วไปได้ เพราะเวลาเปิดขวดวัคซีนแต่ละขวดต้องฉีดให้เด็ก 10 คน ดังนั้นการไปรับวัคซีนต้องไปรวมฉีดเป็นศูนย์ เป็นวัคซีนแยก ไม่เหมือนวัคซีนบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน จึงทำให้ไม่สะดวกนัก แต่ต่อไปเราควรผลักดันให้เด็กทุก ๆ คนฉีดวัคซีนโควิดเหมือนกันหมด เป็นวัคซีนพื้นฐานทั่วไปของกระทรวงสาธารณสุข   


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad