ม.มหิดลเพิ่มช่องทางด่วนพิเศษบริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา "Vacc. Thru จอด-ฉีด-กลับ" บริการใหม่ของ "ศิริราช-กาญจนา" ที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน เปิดให้บริการแล้ววันนี้ - Wellness Times News

Breaking

Home Top Ad

POST TOP AD

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ม.มหิดลเพิ่มช่องทางด่วนพิเศษบริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา "Vacc. Thru จอด-ฉีด-กลับ" บริการใหม่ของ "ศิริราช-กาญจนา" ที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน เปิดให้บริการแล้ววันนี้


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล "ศิริราช-กาญจนา" กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา "ศิริราช-กาญจนา" ได้เพิ่มประสิทธิภาพ และขยายรูปแบบการบริการให้สะดวกรวดเร็ว และเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะบริการใหม่ "Vacc. Thru จอด-ฉีด-กลับ" ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาหาที่จอดรถ โดยได้เปิดให้บริการสำหรับผู้มีความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ร่วมสังเกตการณ์และดูแลการทดลองให้บริการในช่วงแรกโดยสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม โดยได้รับความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการด้วยความมั่นใจในการให้บริการที่ได้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA (Healthcare Accreditation) ของกระทรวงสาธารณสุข 


ซึ่งวัคซีนที่เปิดให้บริการ ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคไวรัสตับอักเสบบี เข็มที่ 2 และ 3 โดยมีค่าใช้จ่ายภายใต้นโยบายใหม่ "ถูก-เร็ว-ดี" 


เพิ่มเติมจากบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แบบกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เข็มที่ 3 - 5 ที่ยังคงไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำให้ประชาชนทั่วไปฉีดปีละครั้ง นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 เป็นต้นไป หลังจากที่โรค COVID-19 ได้รับการประกาศให้เป็น "โรคประจำถิ่น" ไม่ใช่ "โรคติดต่อร้ายแรง" ในประเทศไทย และไม่ใช่ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของโลกอีกต่อไปตามประกาศองค์การอนามัยโลก (WHO) เมื่อเร็วๆ นี้


โดยผู้ที่จะเข้ารับบริการ จะต้องลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางไลน์ "ศูนย์วัคซีน GJ"  https://lin.ee/SNaoB5a แล้วมารับบริการตามนัด โดยยื่นเอกสารที่จุดบริการฉีดวัคซีน แล้วชำระเงิน (กรณีมีค่าใช้จ่าย) ก่อนจะมีพยาบาลไปฉีดวัคซีนให้ถึงรถ ด้วยบริการที่รวดเร็ว โดยใช้เวลาเพียงไม่เกิน 15 นาทีต่อรายเท่านั้น


ก้าวต่อไป รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร เปิดเผยว่า "ศิริราช-กาญจนา" จะเพิ่มบริการคลินิกพิเศษให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองได้มากขึ้นผ่าน "คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว" ก่อนส่งต่อไปยังคลินิกเฉพาะด้านอื่นๆ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับบริการไม่ต้องรอ ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินจะได้มีช่องทางเร่งด่วนเพื่อเข้ารับคำปรึกษาและนัดหมายเพื่อส่งต่อรักษาเฉพาะทางต่อไปได้ในอย่างทันท่วงที


มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล "ศิริราช-กาญจนา" พร้อมทำหน้าที่ "ปัญญาของแผ่นดิน" ตามปณิธานฯ เป็นที่พึ่งทางสุขภาวะของประชาชนชาวไทยในทุกยาม เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ก็สามารถเข้ารับบริการได้ผ่านบริการใหม่ "Vacc. Thru จอด-ฉีด-กลับ" 


เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00 - 14.30 น. ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล "ศิริราช-กาญจนา" มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม เฉพาะการนัดหมายล่วงหน้าทางไลน์ "ศูนย์วัคซีน GJ"  https://lin.ee/SNaoB5a สอบถามรายละเอียดโทร. 0-2849-6600 ต่อ 2307


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad