กรมการแพทย์ เปิดศูนย์การแพทย์แม่นยำ พร้อมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม การจัดบริการด้านจีโนมิกส์เพื่อการแพทย์แม่นยำ กับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - Wellness Times News

Breaking

Home Top Ad

POST TOP AD

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กรมการแพทย์ เปิดศูนย์การแพทย์แม่นยำ พร้อมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม การจัดบริการด้านจีโนมิกส์เพื่อการแพทย์แม่นยำ กับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมการแพทย์ ได้จัดให้มีพิธีเปิดศูนย์การแทพย์แม่นยำ ณ ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีขึ้น เพื่อพัฒนาการบริการทางการแพทย์ให้ได้มาตรฐานและทันสมัย รองรับการพัฒนาด้านการแพทย์แม่นยำ พร้อมกันนี้ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรมการจัดบริการด้านจีโนมิกส์เพื่อการแพทย์แม่นยำ ระหว่าง กรมการแพทย์ (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์) กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์) 


นายแพทย์ธงชัย  กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ ให้ความสำคัญกับการให้บริการด้านการแพทย์แม่นยำ ทั้งในด้านการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านจีโนมิกส์ โดยเฉพาะระบบการจัดการข้อมูลพันธุกรรม และคลินิกให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการรักษาและวินิจฉัยโรคต่างๆ สำหรับดูแลผู้ป่วยด้านพันธุกรรมได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่ การประเมินความเสี่ยง การคัดกรอง การให้คำปรึกษา การวางแผนการรักษา ตลอดจนการส่งต่อเพื่อการรักษาที่เฉพาะบุคคล ซึ่งสามารถลดผลข้างเคียงของการรักษาได้ดีกว่าและมีความแม่นยำกว่า เพื่อผู้ป่วยแต่ละรายจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการรักษา และย้ำว่า กรมการแพทย์พร้อมพัฒนาองค์ความรู้ที่ “ดีที่สุด” เพื่อดูแลคนไทยในทุกช่วงชีวิต ทุกช่วงวัย ให้มีสุขภาพที่ดีในทุกมิติ ให้สมกับปณิธานกรมการแพทย์ที่ว่า "ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต"


นายแพทย์สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์กล่าวเพิ่มเติมถึงบริการสำหรับประชาชนของศูนย์การแพทย์แม่นยำ ว่า บริการด้านสุขภาพต่างๆ ภายในศูนย์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ คลินิกให้คำปรึกษาด้านการแพทย์แม่นยำ และการให้บริการทางห้องปฏิบัติการด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ โดยให้บริการตรวจการทำงานของเซลล์ทุกชนิด ในระดับชีวโมเลกุล เพื่อประเมินและค้นหาสาเหตุความผิดปกติทางพันธุกรรม ของการเกิดโรคต่างๆ ครอบคลุม 6 สาขา  ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคผิวหนังทางพันธุกรรม โรคหายากที่เกิดจากความผิดปรกติทางพันธุกรรม โรคความผิดปรกติของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการตรวจเภสัชพันธุศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แม่นยำ จำนวน 4 หลักสูตร เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไปเพื่อนำความรู้ความสามารถด้านการแพทย์แม่นยำที่ได้ศึกษามาให้บริการแก่ผู้ป่วยต่อไปในอนาคตอีกด้วย

ทั้งนี้พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรมการจัดบริการด้านจีโนมิกส์เพื่อการแพทย์แม่นยำ ระหว่าง กรมการแพทย์ กับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์สถิตย์ นิรมิตมหาปัญญา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนายแพทย์สุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad