บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับใบอนุญาต อย. เพิ่มเติม เพื่อการผลิตและเพาะปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ - Wellness Times News

Breaking

Home Top Ad

POST TOP AD

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับใบอนุญาต อย. เพิ่มเติม เพื่อการผลิตและเพาะปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์

เข้าใกล้อีกขั้นของความสำเร็จเพื่อการแพทย์แผนไทย และผลิตภัณฑ์อื่นที่มีส่วนผสมของกัญชาที่มีคุณภาพสูงก้าวสู่อีกขั้นของความสำเร็จครั้งล่าสุดของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (มทร. ล้านนา) โดยความร่วมมือและสนับสนุนด้านการเพาะปลูกกัญชาร่วมกับ บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด (“กลุ่มบีสโปค”) ภายใต้บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บูทิค”) หลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำหรับการผลิตและเพาะปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์และการแพทย์แผนไทย 


มทร. ล้านนา และกลุ่มบีสโปคได้รับเชิญจากคณะอนุกรรมการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำขออนุญาตผลิตและเพาะปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์และการแพทย์แผนไทย ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกใบอนุญาตในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2565 ใบอนุญาตดังกล่าวถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ กลุ่มบีสโปค และเหล่าพันธมิตร ในการเพาะปลูกต้นกัญชาได้ถึง 406 ต้นจากเมล็ดกัญชาหลากหลายสายพันธุ์ที่นำเข้ามา ต่อการปลูก 1 รอบ ซึ่งใบอนุญาตที่กลุ่มบีสโปคได้รับสามารถครอบคลุมการปลูกได้ถึง 4 รอบต่อปีโดยคาดว่าการปลูกต้นกัญชาได้ประมาณ 1,624 ต้นต่อปี ต้นกัญชาดังกล่าวจะสามารถผลิตดอกกัญชาแห้งได้จำนวนหลายกิโลกรัม เพื่อใช้สำหรับการสกัดน้ำมันและผลิตยาแพทย์แผนไทย ทั้งนี้จะปลูก ณ สถานที่ซึ่งเป็นระบบการเพาะปลูกในร่มที่ก่อสร้างโดยกลุ่มบีสโปค ณ มทร. ล้านนา จังหวัดน่าน ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยจากนวัตกรรมของ กลุ่มบีสโปค ที่จะดูแลการเพาะปลูกผ่านทีมเพาะปลูกกัญชาที่มีความเชี่ยวชาญ ภายใต้ใบอนุญาตที่จะออกใหม่ฉบับนี้ มทร. ล้านนา ร่วมกับกลุ่มบีสโปค จะสามารถจำหน่ายช่อดอกกัญชาแห้งไปยังหน่วยงานของรัฐภายใต้กระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการผลิตยาแพทย์แผนไทยและน้ำมันที่มีส่วนผสมของกัญชา  และจะนำยาแพทย์แผนไทยและน้ำมันต่าง ๆ ไปจำหน่ายผ่านคลินิกระดับพรีเมียม และศูนย์สุขภาพในเครือข่ายของกลุ่มบีสโปค โดยคลินิกแห่งแรกจะตั้งอยู่ ณ โครงการ Summer Point ที่เป็นอาคารแบบ mixed-use ที่เปิดใหม่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าพระโขนง บนถนนสุขุมวิท ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร


นอกจากนี้ ใบอนุญาตฉบับใหม่ ดังกล่าวที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะช่วยส่งเสริมให้กับใบอนุญาตที่ได้รับจากสำนักงาน อย. ที่มีอยู่เดิม ซึ่งออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำหรับการอนุญาตนำเข้ากัญชา 41 สายพันธุ์ จำนวนไม่เกิน 398 เมล็ด เพื่อการเพาะปลูกและการวิจัยและพัฒนากัญชาต่อไป

โดยล่าสุด การเพาะเมล็ดกัญชาเป็นไปอย่างราบรื่นซึ่งมีอัตราความสำเร็จอยู่ที่ 85% จากช่วงระยะการเพาะเมล็ดจนถึงระยะปัจจุบันหรือที่เรียกว่าระยะการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งส่งผลให้ปัจจุบัน มีเมล็ดกัญชาที่เติบโตทั้งหมด 99 จาก 117 เมล็ดที่อยู่ในระหว่างระยะการเจริญเติบโตของพืช โดยวัฏจักรการเติบโตนี้ จะคงอยู่จนถึงรอบการเก็บเกี่ยวในเดือนมกราคม 2565 ทั้งนี้ อัตราความสำเร็จดังกล่าวถือว่าอยู่ในระดับสูงและบ่งบอกถึงศักยภาพที่แข็งแกร่งของการเพาะปลูกพืชกัญชาที่มีคุณภาพ


นาย ปรับ ทักราล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ห้องปฏิบัติการของเราที่จังหวัดน่านได้รับการตรวจสอบและดูแลอย่างเต็มระบบ เพื่อที่กลุ่มบีสโปค จะสามารถผลิตและเพาะปลูกกัญชาที่ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการผลิตน้ำมันกัญชา ยาแพทย์แผนไทย และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากกัญชา ที่จะจัดจำหน่ายในคลินิกของเราเป็นครั้งแรก ภายในโครงการ Summer Point พระโขนง ในช่วงไตรมาสที่สอง ของปี 2565 ได้อย่างเต็มคุณภาพ ตอนนี้เรากำลังเข้าใกล้ความสำเร็จของการเปิดตัวธุรกิจกัญชาและธุรกิจสุขภาพไปอีกขั้นหนึ่ง ด้วยความร่วมมือกับเหล่าพันธมิตรของเรา อาทิ มทร. ล้านนา และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกระทรวงสาธารณสุข เราหวังว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจบูทิค และกลุ่มผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีคุณภาพสูง จากการที่ประเทศไทยได้กลับมาเปิดประเทศและต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศอีกครั้งหนึ่ง”ทั้งนี้กลุ่มบีสโปค และความร่วมมือกับมทร. ล้านนา กำลังพัฒนาและขยายประสิทธิภาพในการเพาะปลูกกัญชาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตของธุรกิจ และการวางแผนพัฒนาสถานที่เพาะปลูกในร่มขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับการเพาะปลูกกว่า 5,000 ต้น ภายในพื้นที่กว่า 6 ไร่ ของวิทยาเขตของมทร. ล้านนา ซึ่งจะพร้อมเปิดดำเนินการในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 ที่จะถึงนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad