สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย เตรียมความพร้อมธุรกิจกลางคืนรับ Next Normal หลังปีใหม่ - Wellness Times News

Breaking

Home Top Ad

POST TOP AD

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย เตรียมความพร้อมธุรกิจกลางคืนรับ Next Normal หลังปีใหม่

จับมือกรมอนามัยจัดสัมมนาออนไลน์ “เปิดอย่างไรให้รอด”   มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่มาตรการสาธารณสุข

สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย (TABBA) จัดงานอบรมสัมมนาแก่ผู้ประกอบการ สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ผ่านช่องทางออนไลน์ในหัวข้อ “เปิดอย่างไรให้รอด” เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดดำเนินกิจการตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (Covid Free Setting) ในวันที่ 16 มกราคม 2565 และร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างสมดุลและยั่งยืนในยุค Next Normal โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในการอบรมสัมมนาดังกล่าว 

นอกจากเนื้อหาเกี่ยวกับการให้บริการอย่างรับผิดชอบ อาทิ ความรู้เรื่องดื่มมาตรฐาน คำแนะนำสำหรับการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ลูกค้าอย่างเหมาะสมแล้ว ตัวแทนจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้แนะนำผู้ประกอบการ สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ UP (Universal Prevention) ด้วยการเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง และมาตรการ COVID free Setting เพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด 3 ด้าน ได้แก่ COVID Free Environment สิ่งแวดล้อมปลอดภัย, COVID Free Personnel พนักงานปลอดภัย และ COVID Free Customer ผู้ใช้บริการปลอดภัย 

สถานประกอบการสามารถลงทะเบียนและประเมินตนเองตามมาตรการ COVID Free Setting ผ่านช่องทางแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Plus (TSC 2+) หรือ เว็บไซต์ stopcovid.anamai.moph.go.th โดยมีหลักการประเมินที่สำคัญคือ นักร้อง นักดนตรี พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ มีการตรวจคัดกรองพนักงานทุกคนด้วย Antigen test ทุก 3 วัน นอกจากนี้ยังต้องควบคุมกํากับให้พนักงานประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai เพื่อปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ซึ่งทุกสถานประกอบการที่ประเมินผ่าน สามารถพิมพ์ใบรับรองผล เพื่อติดไว้หน้าร้านแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน และในส่วนของลูกค้าผู้มาใช้บริการนั้น จะต้องลงทะเบียน แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และมีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้วย Antigen test ก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้งด้วย ซึ่งขณะนี้มีสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่เข้าประเมิน TSC2+ แล้วจำนวน 370 แห่ง และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการอบรมสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ ยินดีอย่างยิ่งในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการของรัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 ในการประกอบกิจการ เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมควบคู่กับความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไปผู้ประกอบการ สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สามารถดูรายละเอียดและข้อมูลจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มเติมได้ที่ https://www.tabba.in.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad