“เวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” - Wellness Times News

Breaking

Home Top Ad

POST TOP AD

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564

“เวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน ประจำปี 2564  (Joint International Tropical Medicine Meeting 2021) หัวข้อ “Tropical Medicine in the New Now Normal” ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2564  ซึ่งเป็นการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัย ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมกว่า 700 คน จาก 40 ประเทศทั่วโลก มีการนำเสนอผลงานด้วยวาจาและโปสเตอร์ จำนวน 236 เรื่อง โดยการประชุมฯ นี้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 26  มีเป้าหมายที่จะเป็นเวทีสำหรับนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจากทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและแนวโน้มทางการแพทย์ด้านสุขภาพของโรคเขตร้อน เช่น มาลาเรีย ไข้เลือดออก เมลิออยโดสิส ไข้ซิก้า พยาธิ แบคทีเรีย และปรสิต เป็นต้น การระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้แนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนา ควบคุม ป้องกันรักษาโรคเขตร้อน และโรคที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ในพิธีเปิดการประชุมฯ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวต้อนรับ ร่วมกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิโคลัส เดย์ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด และรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ เลขาธิการ/ผู้ประสานงาน เครือข่ายซีมีโอทรอปเมด โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติฯ กล่าวรายงาน จากนั้น ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก Sir Jeremy Farrar ผู้อำนวยการกองทุน Wellcome Trust สหราชอาณาจักร บรรยายช่วงปาฐกถาจำลอง - ตระหนักจิต หะริณสุต ครั้งที่ 26 ในหัวข้อ Science, Innovation and Society in the 21st Century


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad